Language:

Archive for December, 2016

Uued reeglid judos

MUUDATUSED REEGLITES ALATES 01.01.2017

MATŠI PIKKUS

– Nii meeste kui naiste matši pikkuseks on 4 minutit. Üks muudatuse põhjuseks oli soov võrdsustada matši kestvus Tokyo olümpiamängudeks, kus toimub sega meeskonnavõistlus (3 naist, 3 meest).

GOLDEN SCORE

– Normaalajal otsustavad matši tulemuse üksnes tehnilise soorituse (heide/kinnihoidmine) eest   saadud hinded.

– Olukorras, kus tehniliste soorituste eest saadud hindeid ei ole või seis on võrdne, jätkub matš lisaajal (Golden Score). Seega ka erineva shidode arvu korral jätkub võistlus lisaajal.
– Kõik normaalajal saadud hinded ja karistused jäävad tabloole alles ka lisaajaks.
– Lisaajal otsustab matši tulemuse nii tehniline sooritus kui ka shido.

HINDED

– Alles jääb kaks hinnet: Ippon ja Waza-ari.
Waza-ariga hinnatakse ka neid sooritusi, mida varasemalt hinnati yukoga.
Kaks (või enam) Waza-arit ei võrdu enam Ipponiga.
– Kinnihoidmine: 10 sek = Waza-ari, 20 sek = Ippon.

KARISTUSED

– Varasema nelja asemel on nüüd kolm shido.
Kolmas shido tähendab ühtlasi Hansoku Maket.
Enam ei karistata kõikvõimalikke haarde võtmise/hoidmise viise, mille eest varasemalt anti shido. Lubatud on: püstolhaare, ühepoolne haare kahe käega, sõrmed varrukas jne. Eesmärk on lihtsustada kohtunike tööd ning sellest arusaamist.
– Kumikatat ei karistada, kuni Tori püüab rünnakut ette valmistada. Karistatakse aga negatiivset maadlust.
– Aeg, mille jooksul tuleb võtta haare ja teha rünnak on 45 sek.
Shidoga karistatakse kaitsvat ja passiivset maadlust.
– Jalast või pükstest haaret karistatakse esmalt shidoga ning teistkordselt Hansoku Makega.

OHUTUS

– Eesmärk on, et judos oleks võimalikult vähe traumasid. Kui Uke proovib vältida kukkumist seljale mistahes viisil, mis on ohtlik kas peale, kaelale või selgroole, siis karistatakse seda Hansoku Makega. Võistleja kaotab matši, kuid tal on lubatud jätkata võistlust.
– Eesmärgiga mitte anda noortele judokatele halba eeskuju, vaadati üle ka küünarnukkidele kukkumine kui viis, millega välditakse seljale kukkumist. Kahele küünarnukile kukkumist hinnatakse, ühele küünarnukile kukkumist mitte.
– Ebasportlikku käitumist judos tuleb koheselt karistada.

JUDOGI

– Paremaks haarde võtmiseks ja efektiivsemaks rünnaku ette valmistamiseks on oluline, et Judogi oleks korralikult vöö vahel ning vöö tugevalt kinni seotud. Selleks tuleb võistlejatel kiiresti korrastada oma Judogi Mate ja Hajime vahel kohtuniku korralduse peale.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕДИНКА

– Длительность поединка как для мужчин, так и для женщин – 4 минуты. Одна из причин изменений это желание уровнять длительности схватки на Олимпийских играх в Токио, где пройдут схватки в смешанной команде (3 женщины, 3 мужчин).

ГОЛДЕН СКОР

– В нормальное время исход встречи решают только оценки, полученные за техническое действие (бросок/удержание)
– В ситуации, когда оценок за техническое действие нет или счёт равен, схватки продолжается в дополнительном времени (Golden Score). Следовательно, при разном количестве шидо, схватка продолжается в дополнительном времени.
– Все оценки и наказания, полученные в нормальное время, сохраняются на табло и в дополнительном времени.
– В дополнительном времени исход встречи решает и техническое действие и шидо.

ОЦЕНКИ

– Остаются две оценки: Иппон и Ваза-ари.
– На Ваза-ари оцениваются и те действия, которые раньше оценивались на юко.
Два или более Ваза-ари больше не приравниваются к Иппону.
– Удержание: 10 сек = Ваза-ари, 20 сек = Иппон

НАКАЗАНИЯ

– Вместо предыдущих четырёх теперь только три шидо.
Третье шидо так же означает Хансоку Маке.
– Больше не наказываются всевозможные способы хватания и захваты, за которые раньше давалось шидо. Разрешены: захват пистолет, односторонний захват двумя руками, пальцы в рукаве и т.д. Цель облегчить работу судьи и её понимание.
– Кумиката не наказывается, пока тори пытается подготовить атаку. Наказывается негативная борьба.
– Время за которое надо взять захват и сделать атаку – 45 сек.
За защитную и пассивную борьбу дается наказание Шидо
За захват ноги или штанов сначала даётся шидо, затем второй раз Хансоку Маке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Цель чтоб в дзюдо было как можно меньше травм. Если Уке пробует избежать падение на спину каким угодно способом, который опасен для головы, шеи или позвоночника, тогда это наказывается Хансоку маке. Спортсмен проигрывает схватку, но имеет право продолжать соревнования.
– С целью не подавать молодым дзюдоистам плохой пример, пересмотрели падение на локти как способ, которым избегают падение на спину. Падение на два локтя оценивается, падение на один локоть не оценивается.
– Неспортивное поведение следует наказывать сразу же. 

ДЗЮДОГИ

– Для того что бы взять более хороший захват и для более эффективной подготовки атаки, важно, что бы дзюдоги была четко заправлена за пояс и пояс был бы туго завязан. Для этого спортсменам следует быстро поправлять своё дзюдоги между командами Мате и Хаджиме

Martin Järveoja uued sihid rallimaailmas

Palju õnne Matu!
Martin Järveoja alustab uut aastat rallimaailma esirinnas Ott Tänaku kaardilugejana:

UUED IJF REEGLID!

Järgnevalt on kokkuvõte olulisematest uutest muudatustest IJF reeglistes, mis hakkavad kehtima 2017. a jaanuarist ning mida testitakse kuni Budapestis toimuva MM-ni. Seejärel otsustatakse millisel kujul reeglid alles jäävad.

  • Matšiaeg nii naistel kui meestel 4 minutit
  • Edaspidi on ainult 2 hinnet – ippon ja waza-ari
  • Yuko väärilised heited hinnatakse edaspidi waza-ari’ks ning kaht waza-ari’t ei loeta enam ipponiks
  • Osae Komi – 10 sekundit annab waza-ari ja 20 sekundit ipponi
  • Kolmas shido võrdub automaatselt Hansoku Make’ga
  • Haardeid nagu püstolhaare, ühepoolne haare, sõrmed varrukas ei karistata enam shidoga
  • Jalast ja pükstest võtmise eest saab esimesel korral shido ning alles teisel korral Hansoku Make

Lähemalt saate lugeda IJF kodulehelt: https://www.ijf.org/news/show/adapted-rules-of-the-next-olympic-cycle