Language:

Archive for April, 2020

Treenimine ja eesmärgid

Trenni tegemine või treenimine?

Sageli kasutatakse neid kõnekeeles sünonüümidena. Kuigi nad võivad tunduda sama asjana, on neil üks väga oluline erinevus. Mis eristab trennis käimist või trenni tegemist treenimisest? Eesmärk.

Treenimine on sihipärane tegevus kehaliste või sportlike eesmärkide saavutamiseks. Trennis käia, trenni teha, lihtsalt liigutada võib ennast ka täiesti sihitult.

Eesmärki või sihti omada on mistahes elu valdkonnas kasulik. Eesmärk annab tegevusele mõtte. Sihid tuleks seada sellised, et nad poleks koheselt käeulatuses kuid ei oleks ka täiesti ebareaalsed.

Seejuures on oluline teada, et ebareaalseks ei tee eesmärki selle suurus või kaugus vaid enamasti ajaline komponent. Saada maailma parimaks ei ole ebareaalne unistus noorele, kellel on võimalik veel aastaid tööd teha ja areneda. Vajadusel saab suuremate ja kaugemate eesmärkide poole püüdlemiseks seada lähemal olevaid vahe-eesmärke.

Treeneri järelvalve all trenni tehes, ei pruugi arugi saada, et tegelikult hindab treener iga trenn sportlaste soorituste kvaliteeti, pingutuse astet ning loomulikult teab täpselt mis aja vältel ning milliseid harjutusi sooritati. Seda infot omades saab treener viia läbi just selliseid treeninguid, mis aitavad grupil püstitatud eesmärkide poole liikuda.

Trennis käies on treeneril iga lapse ja noore jaoks mingi eesmärk. Isegi kui laps nendest eesmärkidest ise üldse teadlik ei ole. Esmalt võivad olla eesmärgid väga lihtsad– arendada last tehniliselt ja füüsiliselt, mõõdetavad sihid on kollane ja oranž vöö. Seejärel võiks olla eesmärgiks arendada juba õpitud tehnikat ning seda randori- ja võistlussituatsioonides kasutama hakata. Samal ajal õppides juurde uut tehnikat, taktikat ning arendades füüsist. Sihtidena saab kasutada rohelise ja sinise vöö eksameid ning samuti randori ja võistlusmatšide objektiivset hindamist(mitte tingimata võistlustulemuse-põhine). Edasi võib eesmärgiks olla kõikide judo tehnikate piisaval tasemel valdamine– pruuni ja musta vöö eksamid. Sinna jõudes(enamasti juba varem) on juba enamusel judokatest selge pilt oma isiklikest eesmärkidest. Need võivad hõlmata sportlaskarjääri, kohtunikutööd, treeneritööd või lihtsalt harrastaja tasemel jätkamist(oma tehnika täiustamine, vaimse ja füüsilise vormi hoidmine).

Individuaalselt trenni tehes ei ole kõrval treenerit, kes pidevalt hindaks, kas treeningute maht ja intensiivsus on arengu tagamiseks piisav. Seetõttu peab sportlane ise jäädvustama tehtud treeningud ning kogutud andmete põhjal saab kas ise või treeneri abil selgeks teha, kas tehtud töö ka reaalselt seatud sihtide poole viib ning kuidas ehk mõne pisikese muudatusega tegevust rohkem eesmärgipäraseks muuta. Sealjuures on oluline, et talletatud saaksid kõik vajalikud muutujad–

  • sooritatud harjutused
  • korduste arv või harjutuste sooritamise aeg
  • kogu trenni pikkus
  • pärast treeningut väsimusaste skaalal 1-10.

Kui mu eesmärk on saada tugevamaks ja ma teen iga päev 10 kätekõverdust, kas ma treenin ennast? Kui ma pole kunagi elus varem trenni teinud, siis kindlasti on see hea algus. Organism kohaneb aga uue koormusega ja mingist hetkest edasi ei ole see enam piisav, et tingida edasist arengut. Kui ma ei muuda trenni raskemaks– teha näiteks 10 asemel 15(korduste arv) või mitu korda 10+ kätekõverdust(seeriate arv)– siis ei arenda ma enam jõudu vaid säilitan pelgalt seda, mis juba olemas. Kuna see mind tugevamaks ei tee, siis järelikult ei liigu ma oma eesmärgi poole ja ühtlasi pole enam tegemist treenimise vaid kerge trenni tegemisega.

Mis on Sinu eesmärgid? Kas hetkel tehtav töö viib Sind eesmärkidele lähemale?

Kui nendele küsimustele vastata ei oska, tuleb midagi muuta. Esmalt seada endale konkreetne eesmärk ning seejärel panna paika tegevuskava, mis selleni jõuda aitab. Või vaadata üle, hinnata ja vajadusel muuta juba olemasolevat plaani.

Nii eesmärgi püstitamisele, treeningplaani koostamisele ja selle korrigeerimisele tuleb treener alati hea meelega abiks.

Treeningpäeviku blanketi ja erinevad treeningkavad ja harjutused leiad soovi korral siit:

http://www.do.ee/?p=4382