Language:

Do tiitlivõistluste tulemused 2019

SK DO TIITLIVÕISTLUSTE TULEMUSED 2019

I KOHT

MATTIAS KUUSIK EMV-d -100 kg
ANNA LIISA NURM EMV-d -52 kg
ANNA LIISA NURM EMV-d A-52 kg
SAMUEL MIKK EMV-d A+90 kg
SAMUEL MIKK EMV-d J+100 kg
MARKUS VILLAKO EMV-d B-50 kg
ARTUR JEREMEJEV EMV-d B-55 kg
KASPER SUUR EMV-d B-81 kg
MARIA TARS EMV-d J-48 kg

II KOHT

ANDRE SEPPA EMV-d -81 kg
MARIA TARS EMV-d A-52 kg
ARTUR JEREMEJEV EMV-d A-55 kg
MARTIN OTTAS EMV-d A-90 kg
KABRIEL KIRNA EMV-d B+81 kg
JAKOB VARES EMV-d B-66 kg
ANNABEL NÕMMIK EMV-d B-52 kg
ANNABEL NÕMMIK EMV-d J-52 kg
HANNA LIISA SÕRRA EMV-d J-70 kg
KERTTU KIKKA EMV-d C-36 kg

III KOHT

MARIA TARS EMV-d -52 kg
MATTIAS KUUSIK EMV-d Abs.kaal
ANNABEL NÕMMIK EMV-d A-52 kg
KAIMAR KANGUR EMV-d A-50 kg
SAMUEL MIKK EMV-d B+81
KASPAR GUTMAN EMV-d B-42
MARK TARNOVSKI EMV-d B-55
JARI-MATTI SALONEN EMV-d B-66
KARL-JOHANNES PILT EMV-d B-73
HANNA ELIISA SÕRRA EMV-d B+63
TEELE LESTAL EMV-d B-44
ARTUR JEREMEJEV EMV-d J-55
JOONATAN RISTMÄE EMV-d -73
ARTUR TÜRNA EMV-d B-60
BERT BERG EMV-d C-34
KARL-MARTIN VILLAKO EMV-d C-38
KARL MARKUS SAAR EMV-d C-55
ROMET RAAD EMV-d C-70
REBEKA LIIAS EMV-d C-36

IX KOHT

MARK POTAPOV EC ORENBURG -73 kg

Comments are closed.